Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Νίπτει τας χείρας του ο Παπαγγελόπουλος: ‘’Η Δικαιοσύνη είναι ανεπηρέαστη’’

Αφήνουμε τη Δικαιοσύνη ανεπηρέαστη. Τα αποτέλεσμα είναι ήδη ορατά», είπε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος σε ερώτηση στην Βουλή για «τα θαλασσοδάνεια της διαπλοκής και τις λίστες τραπεζικών δεδομένων».
Οι Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές απολαμβάνουν πλήρους διοικητικής και ουσιαστικής ανεξαρτησίας, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να εκτελέσουν το έργο τους απερίσπαστες από οποιαδήποτε παρέμβαση, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη διάκριση των εξουσιών, αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ως απάντηση σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για τα «θαλασσοδάνεια της διαπλοκής» και τις λίστες που ερευνώνται.
Η πολιτική ηγεσία δεν ζητά συγκεκριμένα στοιχεία από δικογραφίες ή και ενέργειες των ανεξάρτητων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης και υπογραμμίζει: «Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται σε όλες τις λίστες τραπεζικών δεδομένων (Λαγκάρντ, UBS, Μπόγιαρνς κλπ) διενεργείται μεθοδικά και με πρωτόγνωρα ταχείς ρυθμούς για τα έως σήμερα δεδομένα, από τις καθ΄ύλη αρμόδιες εισαγγελικές αρχές (Οικονομικούς Εισαγγελείς, Εισαγγελείς Διαφθοράς)». «Στο ως άνω πλαίσιο εντάσσονται και όλες οι εισαγγελικές έρευνες που σχετίζονται με τα λεγόμενα θαλασσοδάνεια είτε προς συγκεκριμένου «τύπου» επιχειρήσεις, είτε προς πολιτικά κόμματα. Αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της απερίσπαστη και ανεπηρέαστη, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά», αναφέρει ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Την ίδια ώρα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζεται στη Βουλή απαντητικό έγγραφο, μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο ίδιος βουλευτής, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί αν η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του επιχειρηματία κ. Μπόμπολα. Ο βουλευτής επικαλείτο δημοσίευμα ειδησεογραφικού site σύμφωνα με το οποίο προετοιμάζεται η αναχρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΗΓΑΣΟΥ με ένα δάνειο μαμούθ. Από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο διαβιβάστηκε στον βουλευτή έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο οποίο αναφέρεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν υπεισέρχεται στον τρόπο χορήγησης δανείων από τα πιστωτικά ιδρύματα ή στην ανανέωση αυτών. Ειδικά για τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε οι εν λόγω εταιρείες να παρέχουν στο επενδυτικό κοινό, μέσω περιοδικών ή κατά περίπτωση ανακοινώσεων, την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με την εν γένει δραστηριότητα τους ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να λαμβάνουν με εμπεριστατωμένο και διαφανή τρόπο τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλει τα στοιχεία για το συνολικό δανεισμό του Ομίλου με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» για την περίοδο που έληξε 30.09.2015. Όπως εξάλλου αναφέρεται, σύμφωνα με την κατάσταση ταμειακών ροών των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία προέβη σε καταβολή χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων ύψους 7,1 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για την περίοδο 1.1. – 30.09.2015, έναντι 7,3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για την περίοδο 1.1.-30.09.2014. Επισημαίνεται τέλος, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη και τις επισημάνσεις που της γνωστοποιούνται. Σε περιπτώσεις δε που διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το επενδυτικό κοινό μέσω ανακοινώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου