Τρίτη 30 Απριλίου 2013

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ...

 
Παρατείνεται για ένα εξάμηνο η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας, των οποίων το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληξε ή πρόκειται...
να λήξει έως τις 31/10/2013.
Η παράταση αφορά συνταξιούχους για τους οποίους εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ενώ κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους συνταξιούχους του λόγω αναπηρίας ότι κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013, εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., η καταβολή της σχετικής σύνταξης μπορεί να παραταθεί για ένα εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι θα παρατείνεται αυτοδίκαια για έξι μήνες από τη λήξη τους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΙΚΑ, η καταβολή των συντάξεων θα είναι μηνιαία, ενώ για την παράταση δεν απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους των συνταξιούχων. Η πρώτη καταβολή θα αφορά το χρονικό διάστημα από1/5/2013-30/6/2013 για τις εκκρεμείς περιπτώσεις και θα γίνει στις30/5/2013.
Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης των συντάξεων λόγω αναπηρίας εξακολουθεί να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου