Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Καταγγελία-σοκ Θεοχάρη: Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πήρε 5.764 ευρώ υπερωρίες για όταν ήταν αποσπασμένη στην Κουμουνδούρου


Σοβαρό πολιτικό αλλά και ηθικό ζήτημα προκύπτει μετά την καταγγελία του Χάρη Θεοχάρη για νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που εισέπραξε πρόσφατα ποσό 5.764 ευρώ ως υπερωρίες για την περίοδο που είχε αποσπαστεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στα κομματικά γραφεία της Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση που έχει αναρτηθεί στην «διαύγεια» και επικαλείται στην ερώτηση – καταγγελία του ο κ. Θεοχάρης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που εισέπραξε το ποσό είναι η κυρία Μαρία Θελερίτη.
Όμως, το ζήτημα παίρνει μεγαλύρες διατάσεις καθώς η καταβολή της συγκεκριμένης υπερωριακής αποζημίωσης κατέστη δυνατή μετά από διάταξη που «παρείσφρησε» σε νόμο του Γιώργου Κατρούγκαλου για τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης.
Από τα πρακτικά της Βουλής όμως ως εισηγήτρια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για την συζήτηση του νομοσχεδίου  ήταν η κυρία Θαλερίτη! Το πρόσωπο δηλαδή που είχε εύλογο προσωπικό συμφέρον για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος και για την ψήφιση της διάταξης που «φωτογραφίζει» την ίδια, αντί να κρατήσει τακτική σιωπής, ανέλαβε να παρουσιάσει το συνολικό νομοσχέδιο στην Βουλή.

Το θέμα προέκυψε μετά από ερώτηση του βουλευτή του Ποταμιού προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου αναφέρεται πως: «Αφενός η  καταβολή της εν λόγω υπερωριακής αποζημίωσης κατέστη δυνατή μετά την τροποποίηση του ν. 3205/03, ο οποίος ρυθμίζει τα σχετικά θέματα με διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, που κατατέθηκε και ψηφίστηκε σε χρόνο κατά τον οποίο το δικαιούχο του ποσού πρόσωπο ήταν εν ενεργεία βουλευτής της συμπολίτευσης και συνεπώς είχε βέβαιο κι εύλογο προσωπικό συμφέρον για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος. Για το λόγο αυτό ζητείται να διευκρινιστεί σε ποιό βαθμό πρόκειται για κενό νόμου ή πρόβλημα ερμηνείας που αντιμετωπίστηκε με τη συγκεκριμένη διάταξη νόμου και προορίζεται να αφορά σε αόριστο πλήθος περιπτώσεων ή για φωτογραφική διάταξη που νομοθετείται κατά παραγγελία για να εξυπηρετηθούν  ημέτεροι.
Aφετέρου η άμεση και καθολική εκκαθάριση του παραπάνω ποσού κατά το χρόνο λήψης της απόφασης της ΠΕΔ Πελοπονήσσου δεν ήταν εφικτή, δεδομένου ότι δεν επαρκούσαν τα διαθέσιμα χρήματα του Προϋπολογισμού του φορέα για το  έτος 2015. Παρ’ ολ’ αυτά το Δ.Σ. της ΠΕΔ αποφάσισε την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και μεταφορά του απαιτούμενου ποσού μεταξύ των ΚΑΕ του, ώστε τελικά η πληρωμή των υπερωριών για τη συγκεκριμένη περίπτωση να καταστεί δυνατή  με χρήματα που προορίζονταν για τη διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
(Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Θαλερίτη)
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε εκτός της Βουλής όλο και περισσότερες πόρτες κλείνουν σε ανέργους, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αναζητούν με δαιδαλώδεις διαδικασίες τα δεδουλευμένα, τις υπερωρίες ή τις αποζημιώσεις τους από τους εργοδότες τους. Από την άλλη εντός της Βουλής και ειδικότερα στα έδρανα της κυβερνώσας παράταξης ανάλογης φύσης θέματα φαίνεται να τυγχάνουν άμεσης νομοθετικής επίλυσης, ενώ οποιαδήποτε πρακτικά εμπόδια φαίνεται πως υπερκερνώνται. Τα παραπάνω εγείρουν σοβαρά ζητήματα τόσο ουσιαστικής νομιμότητας όσο και τήρησης κανόνων ηθικής τάξεως για την Κυβέρνηση που πρέπει να απαντηθούν επαρκώς».
Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Θεοχάρη έχει ως εξής:
Ερώτηση προς
Τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Θέμα: Καταβολή υπερωριακής απασχόλησης από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοπονήσσου σε νυν Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ δυνάμει διάταξης του ν. 4325/15.
Με την υπ’ αριθ. 79/2-10-2015 απόφαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοπονήσσου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ 70Χ80ΚΑΓ-ΞΛ8), αποφασίστηκε η πληρωμή σε υπάλληλο της και νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ποσού 5.764,48 (μικτού) ήτοι 2.718,90 (καθαρού) Ευρώ οφειλομένου λόγω υπερωριακής απασχόλησης για το διάστημα από 1-2-2013 έως 31-12-2014 κατά το οποίο εργαζόταν στα γραφεία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ βάσει απόσπασης στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επειδή στον Προϋπολογισμό έτους 2015 του εν λόγω φορέα δεν επαρκούσαν τα διαθέσιμα χρήματα του ΚΑΕ «αποζημιώσεις υπερωριών», που προβλέπεται ειδικά για την καταβολή τέτοιων ποσών, μεταφέρθηκαν χρήματα από τον ΚΑΕ «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στον ΚΑΕ «αποθεματικό» της ΠΕΔ, ώστε να καταστεί δυνατή η συνολική εξόφληση τροποποιούμενου αναλόγως του Προϋπολογισμού κατά το μέρος αυτό.
Η καταβολή των αποζημιώσεων υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α και Ν.Π.Δ.Δ., που είναι αποσπασμένοι στα γραφεία των πολιτικών κομμάτων ρυθμίζεται με το άρθρο 16 του ν. 3205/2003. Το συγκεκριμένο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» δημοσιογραφικά γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου. Στο νόμο ορίστηκε, ότι η υπερωριακή αποζημίωση των αποσπασμένων σε πολιτικά κόμματα υπαλλήλων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από τις υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν οργανικά, ενώ ακόμη προβλέφθηκε, ότι οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δαπάνες εκκαθαρίζονται σε βάρος του φορέα της οργανικής θέσης. Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νόμο αναφέρεται ως προς την παρούσα διάταξη, ότι η ρύθμιση  κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που προκαλούνται από τη διαφορετική ερμηνεία που δίδουν η Διοίκηση και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να εκκαθαριστούν τα αιτήματα που εκκρεμούν λόγω της διαφορετικής ερμηνείας.
Δυνάμει της παραπάνω τροποποίησης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 2/92237/0022/21-1-2013 κατέστη δυνατή η έκδοση της απόφασης της ΠΕΔ Πελοποννήσου για καταβολή των υπερωριών στη συγκεκριμένη υπάλληλο που το διάστημα αυτό εργάστηκε στα γραφεία του κόμματος και σήμερα είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή της στις βουλευτικές εκλογές  Ιανουαρίου 2015 και  Σεπτεμβρίου 2015.
Επειδή προκύπτει σαφώς, ότι τον Μάιο 2015, όταν κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο η συμπληρωματική κατά τα παραπάνω διάταξη, με την οποία επιλύθηκε νομοθετικά το όποιο ερμηνευτικό πρόβλημα είχε προκύψει, αυτή αφορούσε σε κάθε περίπτωση σε καταβολή των υπερωριών σε εν ενεργεία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και προκειμένου να φωτιστούν οι εν λόγω διαπιστώσεις κατά τρόπο που να αποσοβείται ο κίνδυνος κακόπιστων συνειρμών
ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.     Ποιο ήταν ακριβώς το ερμηνευτικό πρόβλημα στο οποίο αναφέρεται με γενικό τρόπο η αιτιολογική έκθεση; ποιες ήταν οι διαφορετικές απόψεις της Διοίκησης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά το θέμα της καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης σε υπαλλήλους ΟΤΑ που έχουν αποσπαστεί σε κομματικά γραφεία;
2.     Σε πόσες άλλες περιπτώσεις αφορά η νομοθετική ρύθμιση του θέματος πλην αυτής της εν ενεργεία βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ; Πόσες όμοιες περιπτώσεις υπαλλήλων ρυθμίστηκαν δυνάμει της νέας διάταξης;
3.     Ποια είναι τα ποσά που εκκρεμούσαν για εκκαθάριση σε βάρος φορέων στους οποίους κατείχαν οργανική θέση αποσπασμένοι υπάλληλοι που  υπηρετούσαν σε κομματικά γραφεία; Ποιά είναι τα ποσά που εκκαθαρίστηκαν μετά την τροποποίηση του νόμου και καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα;
4.     Είναι νόμιμη η μεταφορά ποσού από τον ΚΑΕ «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στον ΚΑΕ «αποθεματικό» στον προϋπολογισμό έτους 2015 της ΠΕΔ Πελοποννήσου;
5.     Eίναι νόμιμη η καταβολή του ποσού της υπερωριακής απασχόλησης στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον ΚΑΕ «αποθεματικό» του ίδιου φορέα  με χρήματα που είχαν ουσιαστικά προβλεφθεί για τις πολιτιστικές δραστηριότητες της Ένωσης;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου