Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

8μηνη απασχόληση με πλήρη δικαιώματα...

Με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα για τους δικαιούχους ξεκινούν τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Πλέον μετά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες...
της αρμόδιας αν. υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου, όσοι ενταχθούν θα εργαστούν για 8 μήνες και όχι για 5, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη ανέργων στα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που θα υλοποιηθούν αρχικά σε 17 δήμους της χώρας.

Πρόθεση του υπουργείου είναι μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους στα προγράμματα αυτά να έχουν ενταχθεί όλοι οι δήμοι.

Η πρόσκληση που θα αναρτηθεί στο τέλος της άλλης εβδομάδας στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αφορά τον πρώτο κύκλο προσλήψεων 3.737 ανέργων από τους συνολικά 6.918 που θα προσληφθούν στους 17 δήμους.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Οι ωφελούμενοι θα απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση, εκτός Κυριακής και νυχτερινών βαρδιών.

Οι καινοτομίες

Τα νέα προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης σχεδιάστηκαν πάνω στο γεγονός ότι στην Ελλάδα 7 στους 10 ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Ετσι περιλαμβάνουν μια σειρά από καινοτομίες που μπορεί να συνοψιστούν στις εξής:

◾  Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα απασχολούνται σε έργα και υπηρεσίες που για πρώτη φορά προσδιορίζονται από τους δήμους εξ αρχής, θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται σε κάθε στάδιο υλοποίησής τους.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνονται προσλήψεις απλώς και μόνο για την κάλυψη πάγιων αναγκών των δήμων, ούτε βέβαια οι δήμοι θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτής της κατηγορίας εργαζομένους.

◾  Δημιουργείται ειδικός λογαριασμός με την επωνυμία «Λογαριασμός ενίσχυσης ειδικών προγραμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με σκοπό την επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, για την υλοποίηση έργων/εργασιών μικρής κλίμακας.

Ο ειδικός αυτός λογαριασμός θα καλύπτει μέρος των αναγκών των δήμων σε υλικά, μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων, μηχανήματα κ.λπ., που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων τους.

◾  Δίνεται η δυνατότητα στον άνεργο να βελτιώσει το βιογραφικό του, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες επανένταξής του στην αγορά εργασίας.

◾  Η κατάρτιση θα συνοδεύεται από πιστοποίηση, οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης θα απασχολούνται 4 ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία ημέρα την εβδομάδα.

◾  Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους του προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο σε αυτό.

Η Δράση της Συμβουλευτικής είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος.

Αν. υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου: Νέα αντίληψη για την κοινωφελή εργασία
«Η υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων στην προσπάθεια επανένταξής τους στην αγορά εργασίας αποτελεί κεντρικό μας στόχο.
Ο νέος τρόπος υλοποίησης της κοινωφελούς εργασίας είναι αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης.

Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θεωρούνταν μέχρι πρότινος από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παθητικές πολιτικές.

Ομως σε μια χώρα όπως η δική μας, όπου οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 75% του συνόλου των ανέργων, η παροχή μισθωτής εργασίας συνιστά ένα πρώτο βήμα επανενεργοποίησης των ανέργων και επανασύνδεσής τους με την αγορά εργασίας.

Μάλιστα, αυτό το βήμα δίνει το παράδειγμα στην απορρυθμισμένη αγορά εργασίας, αφού οι εργαζόμενοι στα κοινωφελή προγράμματα θα αμείβονται ανελλιπώς κάθε μήνα, έχοντας πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονται, στα χρόνια της κρίσης, με καθυστέρηση 3 έως 12 μήνες».

efsyn.gr


Με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα για τους δικαιούχους ξεκινούν τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Πλέον μετά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες...
της αρμόδιας αν. υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου, όσοι ενταχθούν θα εργαστούν για 8 μήνες και όχι για 5, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη ανέργων στα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που θα υλοποιηθούν αρχικά σε 17 δήμους της χώρας.

Πρόθεση του υπουργείου είναι μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους στα προγράμματα αυτά να έχουν ενταχθεί όλοι οι δήμοι.

Η πρόσκληση που θα αναρτηθεί στο τέλος της άλλης εβδομάδας στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αφορά τον πρώτο κύκλο προσλήψεων 3.737 ανέργων από τους συνολικά 6.918 που θα προσληφθούν στους 17 δήμους.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Οι ωφελούμενοι θα απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση, εκτός Κυριακής και νυχτερινών βαρδιών.

Οι καινοτομίες

Τα νέα προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης σχεδιάστηκαν πάνω στο γεγονός ότι στην Ελλάδα 7 στους 10 ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Ετσι περιλαμβάνουν μια σειρά από καινοτομίες που μπορεί να συνοψιστούν στις εξής:

◾  Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα απασχολούνται σε έργα και υπηρεσίες που για πρώτη φορά προσδιορίζονται από τους δήμους εξ αρχής, θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται σε κάθε στάδιο υλοποίησής τους.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνονται προσλήψεις απλώς και μόνο για την κάλυψη πάγιων αναγκών των δήμων, ούτε βέβαια οι δήμοι θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτής της κατηγορίας εργαζομένους.

◾  Δημιουργείται ειδικός λογαριασμός με την επωνυμία «Λογαριασμός ενίσχυσης ειδικών προγραμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με σκοπό την επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, για την υλοποίηση έργων/εργασιών μικρής κλίμακας.

Ο ειδικός αυτός λογαριασμός θα καλύπτει μέρος των αναγκών των δήμων σε υλικά, μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων, μηχανήματα κ.λπ., που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων τους.

◾  Δίνεται η δυνατότητα στον άνεργο να βελτιώσει το βιογραφικό του, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες επανένταξής του στην αγορά εργασίας.

◾  Η κατάρτιση θα συνοδεύεται από πιστοποίηση, οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης θα απασχολούνται 4 ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία ημέρα την εβδομάδα.

◾  Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους του προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο σε αυτό.

Η Δράση της Συμβουλευτικής είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος.

Αν. υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου: Νέα αντίληψη για την κοινωφελή εργασία
«Η υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων στην προσπάθεια επανένταξής τους στην αγορά εργασίας αποτελεί κεντρικό μας στόχο.
Ο νέος τρόπος υλοποίησης της κοινωφελούς εργασίας είναι αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης.

Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θεωρούνταν μέχρι πρότινος από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παθητικές πολιτικές.

Ομως σε μια χώρα όπως η δική μας, όπου οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 75% του συνόλου των ανέργων, η παροχή μισθωτής εργασίας συνιστά ένα πρώτο βήμα επανενεργοποίησης των ανέργων και επανασύνδεσής τους με την αγορά εργασίας.

Μάλιστα, αυτό το βήμα δίνει το παράδειγμα στην απορρυθμισμένη αγορά εργασίας, αφού οι εργαζόμενοι στα κοινωφελή προγράμματα θα αμείβονται ανελλιπώς κάθε μήνα, έχοντας πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονται, στα χρόνια της κρίσης, με καθυστέρηση 3 έως 12 μήνες».

efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου