Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Ποιοι θα γλιτώσουν φόρο...

Ποιοι θα γλιτώσουν φόρο λόγω δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, δωρεών και αναπηρίας


...λόγω δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, δωρεών και αναπηρίας...


Με μια ευρεσιτεχνία που ασφαλώς θα ζήλευε και ο. Μαγκάιβερ, η ΓΓΔΕ ανοίγει την «πόρτα» των απαλλαγών και σε εκείνους, που...
με βάση τον τελευταίο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, είχαν μείνει απ' έξω.

Για ποιες απαλλαγές γίνεται η. ακροβασία; Πρόκειται για τη μείωση φόρου λόγω δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, λόγω δωρεών και λόγω αναπηρίας. Σύμφωνα με την επίμαχη εγκύκλιο της Κ. Σαββαϊδου, η δυνατότητα μείωσης του αναλογούντος φόρου για τις σχετικές δαπάνες δεν δίνεται μόνο σε μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά σε όλους τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν, δηλαδή και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, καθώς οι σχετικές διατάξεις δεν παραπέμπουν στην κλίμακα του άρθρου 15 (κλίμακα φορολόγησης μισθωτών-συνταξιούχων), όπως συμβαίνει με τη μείωση φόρου 2.100 ευρώ (έμμεσο αφορολόγητο), η οποία ισχύει μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους. Ωστόσο, μια προσεκτική ματιά στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αποκαλύπτει το εξής: τα άρθρα 12 ως 20, δηλαδή και τα επίμαχα άρθρα 17, 18, 19, βρίσκονται στο Κεφάλαιο Β, που σύμφωνα με τον τίτλο του αφορά στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού το κόστος των εν λόγω φορολογικών δαπανών υπολογίζεται συνολικά στα περίπου 83 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα περίπου 51 εκατ. ευρώ αφορούν στις ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις, με βάση τη νέα εγκύκλιο, ισχύουν τα εξής:

Στην έννοια των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνονται:

Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,
Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και οι δαπάνες που καταβάλλονται για τη διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, όπως π.χ. συνδρομές σε επιχειρήσεις που παρέχουν διαρκή ιατρική κάλυψη,
Έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,
Αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κατ' οίκον,
Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών σώματος με τεχνητά μέλη και η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης οργάνων όπως ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά οράσεως, βηματοδότες κλπ,
Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές, ιδρύματα ή οργανισμούς, τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 40%, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των τέκνων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ,
Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.        
Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνουν το φόρο του έτους στο οποίο καταβλήθηκαν, έστω και αν οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν το προηγούμενο έτος.
Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της δαπάνης, για την απόδειξη του υπολοίπου ποσού της δαπάνης απαιτείται σχετική βεβαίωση  του εργοδότη ή ασφαλιστικού ταμείου ή ασφαλιστικής επιχείρησης.


Τη μείωση φόρου κατά 200 ευρώ δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο νόμο.
Ειδικά για τα πρόσωπα με αναπηρία τουλάχιστον 67% διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της αναπηρίας απαιτείται γνωμάτευση από ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι ήδη πριν την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠΑ εκδοθείσες γνωματεύσεις από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών καθώς και αυτές από τις υγειονομικές επιτροπές του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΥΕ της Ελληνικής Αστυνομίας), έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο νόμο.


Τη μείωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι δωρεές αυτές  υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ.
Για τη μείωση του φόρου φυσικού προσώπου λαμβάνεται υπόψη και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου