Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Παρατάθηκαν οι προθεσμίες... για δύο δράσεις του ΕΣΠΑ

Παρατάθηκαν οι προθεσμίες για δύο δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

 
...για δύο δράσεις του ΕΣΠΑ...

Παράταση έλαβαν οι καταληκτικές προθεσμίες για την ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν...
την ενίσχυση των τουριστικών ΜΜΕ και την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δράσεις: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020..
Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:
- Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016.
- Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.
Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου