Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Θέσεις για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Θέσεις για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Οι αιτήσεις για τις νέες θέσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.eap.gr από 1η Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου.
Συνολικά 10.000 νέους φοιτητές θα δεχθεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Εξ αυτών οι 4.890 θα εισαχθούν σε προπτυχιακά προγράμματα και οι υπόλοιποι 5.110 στα μεταπτυχιακά προγράμματα.
Ειδικότερα, ο αριθμός των θέσεων στα προπτυχιακά προγράμματα κατανέμεται ως εξής: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 200, Πληροφορική 1.000, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1.500, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 1.100, Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1.000, Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 90.
Επίσης, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού θέσεων θα εισαχθούν υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις 5 του Ν. 3794/2009.
Το κόστος των σπουδών προσδιορίζεται ανά θεματική ενότητα στα 550 ευρώ στα προπτυχιακά προγράμματα και στα 700 ευρώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα (πάροδος Αριστοτέλους 18) στα μέσα Οκτωβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου