Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Φορολογική διημερίδα στο Επιμελητήριο

        
epi-forologikesdiloseisΟ Σύλλογος Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αγρινίου και Περιχώρων διοργανώνει φορολογική διημερίδα το Σάββατο 9 & την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 09:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αιτ/νίας Αγρίνιο με θέμα τις αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας φορολογίας.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Ν. 4172/2013)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κ.Φ.Ε.) ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/201/ Φ.Ε.Κ. 167/Α’ (Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αντικαθιστά το Ν. 2238/1994
από την 1η Ιανουαρίου 2014
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Ν. 4174/2013)
ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ) Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)
Οι νέες κυρώσεις του Ν. 4174/2013 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
που ισχύουν από την 1.1.2014
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.)
ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
τ. Διευθυντής Κ.Β.Σ. Υπουργείου Οικονομικών – τ. Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε. και Υπ.Ε.Ε.
 Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 Έννοια φορολογικού έτους
 Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 Κατηγορίες (πηγές) προέλευσης του εισοδήματος. (Μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, απόδοση κεφαλαίου και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου).
 Έννοιες του ακαθαρίστου και του καθαρού – φορολογητέου εισοδήματος. Απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα
 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
 Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 Μείωση φόρου στη θέση του αφορολογήτου ορίου. Δαπάνες που παρέχουν μείωση φόρου σε όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Φορολογία αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.
 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τι ισχύει πλέον για τη σύσταση εταιρειών και την αύξηση του κεφαλαίου. Τι ισχύει για την απόκτηση ακινήτων. Πως φορολογείται η διαφορά τεκμηρίων.
 Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές.
 Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
 Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια.
 Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων.
 Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
 Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις.
 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών
 Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ.
 Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
 Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα). Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα).
 Λοιπές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος
 Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού
 Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων
 Επισφαλείς απαιτήσεις. Νέος τρόπος υπολογισμού.
 Μεταφορά ζημιών. Πότε δεν μπορεί να μεταφέρονται οι ζημιές.
 Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών (Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πως θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας).
 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος
 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
 Οι νέες διοικητικές κυρώσεις (Πρόστιμα) του Ν. 4174/2013 που ισχύουν από την 1.1.2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου