Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

Στο 28,5% η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα!

        

ανεργίαΣτην 5η θέση πανελλαδικά με ποσοστό 28,5% κατατάσσεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ανεργία.
Σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην Δυτική Μακεδονία (32,9%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (30,1%), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (26,9%), η Ήπειρος (27,7%), η Δυτική Ελλάδα (28,5%), η Στερεά Ελλάδα (26,7%), η Αττική (28,1%), η Πελοπόννησος (22,2%), το Β. Αιγαίο (21,6%), η Κρήτη (23,7%) και το Ν. Αιγαίο (19,3%).\
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ, η ανεργία είναι γένους θηλυκού (31,1% γυναίκες) ενώ το επίπεδο της ανεργίας των ανδρών είναι 24,1%. Το 66,8% των ανέργων είναι εκτός εργασίας από 12 μήνες και άνω (μακροχρόνια άνεργοι). Από την κατά ομάδες ηλικιών διάρθρωση της ανεργίας, προκύπτει ότι τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στους νέους 15-24 ετών με ποσοστό ανεργίας 59% (σε αυτή την ομάδα ηλικιών το ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών είναι 65,1% και των ανδρών 54,2% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους).
Η ομάδα ηλικιών 25-29 ετών ακολουθεί δεύτερη με ποσοστό ανεργίας 44,4% και η ομάδα ηλικιών 30-44 ετών ακολουθεί τρίτη με ποσοστό ανεργίας 25,5%. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, τα ποσοστά ανεργίας σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο βρίσκονται στο 43,5%, ενώ ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις του Δημοτικού (39,6%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (14,2%) και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (17,7%). Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα υπολογίζεται σε 38,3% έναντι των Ελλήνων (26,1%). Το 72,8% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ελλήνων είναι 51,7%.
Η πρόβλεψη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι ότι η ανεργία κατά μέσο όρο το 2013 θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 29% από 24,4% (2012), 17,7% (2011) και 12,5% (2010). Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην Ενημέρωση του ΙΝΕ, οι άνεργοι το δεύτερο τρίμηνο 2013 ήταν 1.350.435 άτομα και οι απασχολούμενοι 3.632.200 άτομα.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, θεωρείται αδύνατη η ανάκτηση των θέσεων στα επόμενα 20 χρόνια!
Πηγή: inegsee.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου