Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα» η κυβέρνηση επιδιώκει το «μαζέματα» στο ωράριο εργασίας, με το υπουργείο  Διοικητικής Μεταρρύθμισης να έχει μετρήσει ήδη, πως η περικοπή 6 ημερών μηχανογραφικής άδειας στους περίπου 250.000-300.000 διοικητικούς υπαλλήλους στους οποίους χορηγούνταν,  ισοδυναμεί με 5.000 «προσλήψεις».
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, από τις 44 ημέρες άδεις που συνολικά μπορεί να κάνει χρήση ένας υπάλληλος, έχει ήδη ανακοινωθεί η 6ήμερη άδεια χρήσης υπολογιστών και δρομολογούνται περικοπές στις 10 ημέρες βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας. Συγκεκριμένα εξετάζεται να κοπεί η δυνατότητα 4ημερης άδειας με υπεύθυνη δήλωση, χωρίς δηλαδή γνωμάτευση γιατρού. Δεν εξετάζεται – μέχρι τώρα –   η περικοπή των 25 ημερών κανονικής  άδειας, ενώ δίνονται επίσης, 2 ημέρες άδειας, σε περίπτωση εθελοντικής αιμοδοσίας