Μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/Antikeimenikes.html
Στους πίνακες των αντικειμενικών αξιών κάνουμε κλικ στην 5η σειρά, που γράφει «Πίνακες τιμών εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών (2008)» και ανοίγουν οι 13 περιφέρειες.
Πηγαίνουμε στην περιφέρεια που μας ενδιαφέρει και οδηγούμαστε στην επιλογή του νομού και του δήμου.
Με βάση τον πίνακα με τις τιμές των αντικειμενικών αξιών, μπορούμε να υπολογίσουμε μόνοι μας πόσα θα πληρώσουμε.
Πρόκειται στην ουσία για φόρο θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες για πρώτη φορά το 2014, σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο του υπουργείου το οποίο εγκρίθηκε από την τρόικα.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τα αγροτεμάχια ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά (ή 0,0015 ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με διάφορους συντελεστές.
Ο φόρος προκύπτει ως γινόμενο της επιφάνειας του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή απομείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσοψης και του συντελεστή κατοικίας, όπου αυτός εφαρμόζεται, ως εξής:
Φόρος=Επιφάνεια αγροτεμαχίου (μ2)xΒΣΦx ΣΘxΣΧxΣΑΘxΣΑΕxΣΠxΣΚ(όπου αυτός ισχύει).
Δείτε αναλυτικά παραδείγματα όπως τα παρουσίασε το matrix24.gr
-Ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου 100 στρεμμάτων το οποίο έχει ελάχιστη βασική αξία 0,99 ευρώ ανά τ.μ., απέχει πάνω από 800 μέτρα από τη θάλασσα, έχει πρόσοψη σε αγροτική οδό και χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος θα πληρώσει στην εφορία το 2014 το ποσό των 126 ευρώ.
-Ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου 500 στρεμμάτων το οποίο έχει ελάχιστη βασική αξία 0,90 ευρώ ανά τ.μ., απέχει πάνω από 800 μέτρα από τη θάλασσα, έχει πρόσοψη σε αγροτική οδό και χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος θα πληρώσει στην εφορία το 2014 το ποσό των 630 ευρώ.
-Ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου 3 στρεμμάτων το οποίο έχει ελάχιστη αξία 0,30 ανά τ.μ., απέχει πάνω από 800 μέτρα από τη θάλασσα, έχει πρόσοψη σε εθνική οδό και χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος θα πληρώσει στην εφορία το 2014 το ποσό των 4,32 ευρώ.
-Ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου 50 στρεμμάτων, το οποίο έχει ελάχιστη αξία 1,10 ανά τ.μ., απέχει πάνω από 650 μέτρα από τη θάλασσα, έχει πρόσοψη σε εθνική οδό και έχει δενδροκαλλιέργειες θα πληρώσει στην εφορία το 2014 το ποσό των 405 ευρώ. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου έχει και μία κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων (δευτέρου ορόφου) και παλαιότητας 5 ετών σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, θα πληρώσει συνολικά φόρο 1.567,8 (1162,8 + 405 ) ευρώ. Σήμερα πληρώνει στην εφορία 1224 ευρώ. Ουσιαστικά το επιπλέον ποσό που θα πληρώσει το 2014 προκύπτει από τη φορολόγηση για πρώτη φορά του αγροτεμαχίου.