Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΑΕΔ: Νέες θέσεις για 5.000 ανέργους στον ιδιωτικό τομέα

oaed

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση για 5.000 προσλήψεις ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει απασχόληση διάρκειας 12 μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας και να είναι ηλικίας από 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους για πρόσληψη από την αρμόδια υπηρεσία.
Παράλληλα θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους, καθώς και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Για τον λόγο αυτό, οι άνεργοι δεν θα υποβάλουν οι ίδιοι αιτήσεις αλλά θα υποδειχθούν με συστατικό σημείωμα από την υπηρεσία ΚΠΑ2, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι στις επιχείρησεις, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες από αυτές καθώς και βάση των επιλογών των ανέργων όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα ατομικά σχέδια δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου