Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Φυγή 1.808 γιατρών στο εξωτερικό το 2012...


Πενταπλασιάστηκε μέσα στην τελευταία πενταετία το ποσοστό του εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού που φεύγει στο εξωτερικό, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), το 2012 εξέδωσαν πιστοποιητικό αποχώρησης προς το...
εξωτερικό 642 ανειδίκευτοι και 1.166 ειδικευμένοι γιατροί, ενώ το 2007 έφυγαν στο εξωτερικό 243 ανειδίκευτοι και 292 ειδικευμένοι.

Η τάση ιατρικής μετανάστευσης το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2012.

Η θλιβερή διαπίστωση μετανάστευσης υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού έγινε ιδιαίτερα σαφής με τα πρώτα πορίσματα του Γραφείου Πληροφόρησης και Απασχόλησης του ΙΣΑ, που σημειώθηκαν στο πλαίσιο του ενημερωτικού τριημέρου που διοργάνωσε ο σύλλογος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις δυνατότητες εργασίας στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, εκτός της γενικής ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν επίσης συνεδρίες για ατομική συμβουλευτική ενημέρωση των γιατρών από στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας Προσωπικού (ZAV) του Ομοσπονδιακού υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) της Γερμανίας. Από τους 270 γιατρούς που παρακολούθησαν την ενημερωτική εκδήλωση, το 70% ήταν άνεργοι.

Ο ΙΣΑ, με στόχο να στηρίξει και να βοηθήσει τους νέους και άνεργους γιατρούς-μέλη του, προέβη στη δημιουργία Γραφείου Πληροφόρησης και Απασχόλησης για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πηγή:ΑΜΠΕ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου