Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Ποινική δίωξη για χρέη άνω των 5.000 ευρώ στο Δημόσιο

Με ποινική δίωξη κινδυνεύουν όσοι έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το Δημόσιο και έχει  παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των χρεών αυτών. Αυτό προκύπτει από νέα εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, έπειτα από την εγκύκλιο που εστάλη στις εφορίες, με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
Η εγκύκλιος δίνει νέες οδηγίες αναφορικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και αναφέρει ότι «όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο. Υ.) (...) χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης (...)».
Επομένως, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης για το ανωτέρω αδίκημα, αρκεί η συνδρομή δύο προϋποθέσεων:
α) τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη να υπερβαίνουν το κατά νόμο ελάχιστο ποσό για την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης, το οποίο ορίζεται σε 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, και
β) να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των χρεών αυτών (1 έτος από την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση στις περιπτώσεις επαγωγής κληρονομιάς ή κληροδοσίας).
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται, επίσης, ότι, σε κάθε περίπτωση, η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ., αλλά, αντίθετα, εντάσσεται στις ενέργειες που ασκούνται κατά δεσμία αρμοδιότητα.
Κατά το χειρισμό υποθέσεων από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές, παρατηρείται, ωστόσο, το φαινόμενο της κατάθεσης αιτήσεων ποινικής δίωξης για το παραπάνω αδίκημα στα όρια της παραγραφής, η οποία είναι πενταετής.
Προς αποφυγή του φαινομένου της παραγραφής αδικημάτων και προκειμένου να αποφευχθούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων (παράβαση καθήκοντος, κακουργηματική απιστία σε βάρος του Δημοσίου κλπ.), εφιστάται n προσοχή των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για την άμεση υποβολή αιτήσεων μόλις συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αναφέρει η εγκύκλιος.
“Οι Δ.Ο.Υ., προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα, παρακαλούνται να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατά νόμο υποστήριξη των συμφερόντων του Δημοσίου και στην άμεση τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων, κατά προτεραιότητα μάλιστα στις περιπτώσεις μεγάλου ύψους ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές εντέλλονται για τον έλεγχο της ορθής και έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων ποινικής δίωξης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους”, καταλήγει.


Πηγή: newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου