Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

«Αδειάζει» τον Βαρουφάκη ο «φίλος» του, Μ. Χατζηθεοδώρου...

Ðáñïõóßáóç ôùí íÝùí Ãåíéêþí ÃñáììáôÝùí ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí áðü ôïí õðïõñãü ÃéÜííç ÂáñïõöÜêç ôçí ÔåôÜñôç 4 Ìáñôßïõ 2015.
(EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)


«Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης και προσωπικά ο νυν Γενικός Γραμματέας, δεν έχουν σχεδιάσει, πόσο μάλλον επιχειρήσει, κανενός είδους επέμβαση στα συστήματά της», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Μ. Χατζηθεοδώρου.

Ο...
Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης, κ. Μ. Χατζηθεοδώρου, δηλώνει κατηγορηματικά ότι όλα τα δημοσιεύματα περί κάθε είδους επέμβασης στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών είναι απολύτως ψευδή.

Τονίζεται επίσης, ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει θεσπίσει διαδικασίες αυστηρών προδιαγραφών που εγγυώνται την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και καθιστούν αδύνατες τέτοιου είδους επεμβάσεις από οποιονδήποτε.
πηγη newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου