Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ έγιναν γραμματείς στα δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η παράξενη μεταφοράimageΔημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Νίκου Παρασκευόπουλου, σύμφωνα με την οποία καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται σε δικαστήρια και εισαγγελίες ως γραμματείς.
Tο ΦΕΚ αναφέρει «Α. Μεταφέρουμε τους κάτωθι υπαλλήλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΤΕ, στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας, σε συνιστώμενες, με την παρούσα απόφαση προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΤΕ Γραμματέων και τους τοποθετούμε στα αναφερόμενα στον πίνακα δικαστήρια και εισαγγελίες. Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Η μεταφορά τους γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις». Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου