Με αφορμή το βιβλίο του κ. Παπαδογιάννη, το οποίο περιγράφει την άνοδο και την συντριβή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ο κ.Σαχινίδης σχολιάζει αυτή την πορεία βάσει των έξι κεφαλαίων του βιβλίου όπου, σύμφωνα με τον ίδιο παρουσιάζονται πολλά ενδιαφέροντα και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την περίοδο του απόλυτου ελέγχου των τραπεζικών εργασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο της απελευθέρωσης των τραπεζικών εργασιών αλλά και την σημερινή προσπάθεια αναγέννησης των τραπεζών μέσω της ανακεφαλαιοποίησης.
Ο κ. Σαχινίδης στην μακρά ανάλυσή του υποστηρίζει ότι «τα σοσιαλιστικά κόμματα που είχαν ευθύνη των κυβερνήσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τους τα τελευταία τριάντα χρόνια θα πρέπει να αξιολογήσουν την εμπειρία από τις υποχωρήσεις τους σε ζητήματα ανεξέλεγκτης λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών και εποπτείας τους. Τώρα καλούνται να δώσουν μια νέα μάχη στο εσωτερικό της Ευρώπης για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενοποίησης αλλά και την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος μέσα από μια ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας με τελική κατάληξη μια μορφή ομόσπονδης Ευρώπης».
Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Ομιλία-Φ.Σαχινίδη