Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Ανακοινώθηκαν οι προσληπτέοι στις Εφορείες Αρχαιοτήτων

        
epi-arxaia-ionia
Η  Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα  στον Πολιτισμό και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας»  για την 22η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων σε θέσεις Φυλάκων ημέρας και νύκτας οι οποίες δεν συμπληρώθηκαν από την προηγούμενη προκήρυξη ΚΟΧ.Π.4.701/1/2013.
Οι προσλήψεις θα γίνουν για έως και 31 Οκτωβρίου 2013.
Ανήρτησε στις  29/06/2013 τους πίνακες των αποτελεσμάτων κατά ΑΜΚΑ (οδηγία ΑΣΕΠ για προστασία προσωπικών δεδομένων ) βάση  ΚΟΧ.Π.4.701/2/2013
 
Οι σχετικοί πίνακες, έχουν αναρτηθεί σε έντυπη μορφή στα γραφεία του δικαιούχου φορέα (Πράσινο+Μπλε ΜΚΟ Μεναίχμου 1 Ναύπακτος τηλ. 26340 25016)  καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου (www.prasinomple.gr) , της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (www.ep.culture.gr)  και έχουν αποσταλεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας.
 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 Η ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε ενημερώνει άμεσα όλους τους προσληπτέους ,  προκειμένου να ενημερωθούν και αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
 Eντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, οι προσληπτέοι, αφού ενημερωθούν, έχουν υποχρέωση να αποστείλουν στη ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε
1) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μεναίχμου 1 – τκ 30 300  Ναύπακτος τηλ.26340 25016   ή
2) με fax στο 26340 25016,
Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής ή μη Αποδοχής της θέσης εργασίας. υποδείγματα των οποίων μπορούν να εκτυπώσουν απο το site  www.prasinomple.gr
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησής τους, δηλ. έως και 05/07/2013

* Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)  και όχι στα γραφεία της  ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου