Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

"ΚΙΝΗΜΑ" Γερμανίας: Πρόταση 5 σημείων για ψήφο Αποδήμου


Πρόταση 5 σημείων δημοσίευσαν οι οργανώσεις του 'ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Σοσιαλιστών Δημοκρατών" στην Γερμανία σχετικά με τη "ψήφο των απόδημων Ελλήνων".

Συγκεκριμένα:

1.    Την κατοχύρωση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στον Ελληνισμό της Διασποράς
2.    Την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου των ελληνων εξωτερικού
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των ομογενών πρέπει να εξασφαλίζεται και για τους πολίτες που ζούν μακριά από πόλεις που έχουν προξενικές αρχές
3.    Τη συγκρότηση 3 εκλογικών περιφερειών „Ευρώπης-Βορειας Αμερικής-Αυστραλίας“. ( Οι υπόλοιποι ήπειροι θα ενταχθούν σε μια από τις προαναφερόμενες «περιφέρειες»). Στο πλαίσιο του άρθρου 54 του Συντάγματος οι εκλογές αυτές περιφέρειες θα διαθέτουν αριθμό βουλευτικών εδρών ανάλογα με το πληθυσμό του, όπως αυτός προκύπτει από τις εγγραφές σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους με βάση τους εγγεγραμμένους στα δημοτολόγια της χώρας. (Μάλιστα προκειμένου να μην βρεθούν εκτός διαδικασίας σε περίπτωση έκτακτων εκλογών η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως με την ψήφιση του εκλογικού νόμου).
4.    Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών θα μπορούσαν να αφιαρεθούν από τον αριθμό των εδρών  Επικρατείας καθώς αυτό θα επέτρεπε να μην θιγούν οι έδρες των σημερινών εκλογικών περιφερειών της χώρας. Επιπλέον θα έδινε τη δυνατότητα εκπροσώπησης των αποδήμων στη Βουλή των ελλήνων ως διακριτής κατηγογορίας και την ουσιαστική και πραγματικά ισότιμη πολιτική και εκλογική συμμετοχή τους.
5.    Τόπος διεξαγωγής ψηφοφορίας ορίζονται, τα ελληνικά προξενεία, οι χώροι των ελληνικών κοινοτήτων ή καταστήματα από άλλες ελληνικές ή δημοτικές (τοπικές) αρχές, οργανώσεις και φορείς.

Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών Γερμανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου