Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους...


Ένα νέο πρόγραμμα για ανέργους θα προσφέρεται με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
Το πρόγραμμα ονομάζεται παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκμάθησης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε ανέργους και στοχεύει στην...
εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση υπολογιστών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 2 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης ή 3 ευρώ μικτά εάν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού. Το επίδομα καταβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου