Σάββατο 26 Ιουλίου 2014

Παρέμβαση ανατροπής του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ που “αθωώνει” Παπανδρέου και “δείχνει” τις κυβερνήσεις 2004-2009 για το έλλειμμα

 

georgiou-papandreou

"Αντί να ασχοληθούν με τα στατιστικά της περιόδου 2004-2009 που οδήγησαν τη χώρα σε εθνική κρίση, επανεξέταζουν τα στατιστικά του 2009 που έχει πιστοποιηθεί από τη Eurostat ότι δεν είχαν λαθροχειρίες", δηλώνει ο Ανδρέας Γεωργίου. Καταγγέλλει ότι συγκεκριμένα κέντρα επιχειρούν την απαξίωσή της για να διατηρήσουν τον πελατειακό τρόπο διακυβέρνησης που προκάλεσε την μεγάλη εθνική και κοινωνική κρίση....

“Αθωώνει” την κυβέρνηση Παπανδρέου για τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ του 2009 ο πρόεδρος της υπηρεσίας Ανδρέας Γεωργίου και καταγγέλλει μεθοδεύσεις για την υπονόμευση της ανεξαρτησίας της υπηρεσίας.
Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε εκφράζει την έντονη αντίδρασή του στο να “ανοίξει” ξανά ο φάκελος της υπόθεσης για το έλλειμμα του 2009 και ειδικά στην απόφαση του Συμβουλίου Εφετών να κληθούν να καταθέσουν για την ορθότητα υπολογισµού του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ο πρώην γενικός γραµµατέας της ΕΣΥΕ, αλλά και ο πρώην προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Εθνικών Λογαριασµών.
Ο Ανδρέας Γεωργίου, αφού κάνει εκτενή αναφορά στα συμπεράσματα της Eurostat για «εσκεμμένη υποβολή λανθασμένων στοιχείων ή απάτη» κατά τη χρονική περίοδο 2004-2009, όπως αναφέρει, τονίζει:
«…αντί να ασκηθεί ποινική δίωξη για εσκεµµένα εσφαλµένη εκπόνηση των στατιστικών του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και χρέους της Χώρας εναντίον όσων είναι υπεύθυνοι για τις επισήµως διαπιστωθείσες στατιστικές απάτες και στατιστικές λαθροχειρίες των ετών έως το 2009, οι οποίες οδήγησαν, σύµφωνα και µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη σηµερινή οικονοµική κρίση, και οι οποίες παράνοµες πράξεις είναι πλήρως γνωστές, επελέγη να ασκηθεί ποινική δίωξη για τα στοιχεία του ελλείµµατος και του χρέους που, σύµφωνα µε τις αλλεπάλληλες πιστοποιήσεις της Eurostat, ∆ΕΝ περιέχουν λαθροχειρίες και ∆ΕΝ εξαπατούν τον ελληνικό λαό, τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και τους χρήστες τους ανά την Ευρώπη και τον κόσµο!
»Και όχι µόνον αυτό, αλλά ήδη θεωρείται αναγκαίο, “προκειµένου να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης από τις οποίες θα µπορούσε να σχηµατισθεί επαρκώς θεµελιωµένη δικαστική κρίση”, να καταθέσουν για την ορθότητα του υπολογισµού του ελλείµµατος οι αρµόδιοι για τα στοιχεία του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και χρέους της Χώρας κατά τα έτη έως το 2009, κατά τα οποία διαπιστώθηκε ένα πρωτοφανές για ευρωπαϊκά πρότυπα πλήθος περιπτώσεων εσκεµµένα ακατάλληλης κατάρτισης στοιχείων, παρέµβασης και αλλοίωσης στοιχείων, και εσκεµµένης υποβολής λανθασµένων στοιχείων, τα οποία έχουν προσδιοριστεί από τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς ως “στατιστικές απάτες” και “στατιστικές λαθροχειρίες”!
»Αντί να διερευνηθούν οι ευθύνες των προσώπων αυτών για τις στατιστικές απάτες και τις στατιστικές λαθροχειρίες, τα πρόσωπα αυτά καλούνται να καταθέσουν για την ορθότητα υπολογισµού του ελλείµµατος του 2009, διότι χωρίς τη µαρτυρία ειδικώς αυτών των προσώπων (!), «µε την ιδιότητά τους» κατά την περίοδο έως το 2009, όπως το βούλευµα ρητώς αναφέρει, δεν µπορεί να σχηµατίσει «επαρκώς θεµελιωµένη» δικαστική κρίση (!)».
Ο κ. Γεωργίου υποστηρίζει ότι «από τη στιγµή που η ΕΛΣΤΑΤ απέκτησε θεσµική ανεξαρτησία και άρχισε να επιτελεί το έργο της όπως θα έπρεπε [...] έχει γίνει ο στόχος -και εξακολουθεί να γίνεται στόχος- πολλαπλών επιθέσεων», οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν στόχο την υπονόµευση της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και την παρεµπόδιση της πιστής εφαρµογής του νόµου και των στατιστικών αρχών εκ µέρους της, ώστε να αναβιώσει η ολέθρια πρακτική της διαµόρφωσης των στατιστικών µε βάση όχι το εκ των δεδοµένων αληθώς προκύπτον, αλλά σε συµµόρφωση µε το εκάστοτε πολιτικώς σκόπιµο και βολικό αποτέλεσµα».
«Απώτερος στόχος είναι, βεβαίως, η απόσειση των πολιτικών ευθυνών για το µοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο οδήγησε τη Χώρα στην οικονοµική καταστροφή και στην ένδεια που ζει σήµερα, καθώς και η αποφυγή της αναδυόµενης απαξίωσης αυτού του τρόπου διακυβέρνησης. Είναι ο στόχος αυτών που ελπίζουν να συνεχίσουν το αντιπαραγωγικό πελατειακό µοντέλο διακυβέρνησης της Χώρας, η οικτρή αποτυχία του οποίου σε όλα τα επίπεδα προδίδεται από την πιστή καταγραφή των ελλειµµάτων που παράγει, και οι οποίοι απεργάζονται “πολιτικές λύσεις” στην κατάρτιση των στατιστικών της» αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και καταλήγει:
«Ο ρόλος της ∆ικαιοσύνης σε όλα αυτά θα έπρεπε να είναι µόνον ένας: Η πραγµάτωση του κράτους δικαίου. Ούτε το πελατειακό µοντέλο διακυβέρνησης της Χώρας, ούτε η απάτη προβλέπονται από την Ελληνική νοµοθεσία, ούτε (πέραν της ιδίας αυτοεξαπατήσεως) η εξαπάτηση των Ευρωπαϊκών θεσµών αποτελεί στοιχείο του εθνικού συµφέροντος».
Πηγή: in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου