Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Μεσολόγγι : Το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Τέγα

po-tegas-logo        

Με 100 υποψηφίους ο Γιάννης Τέγας διεκδικεί τη νίκη στο δήμο Μεσολογγίου. Ο συνδυασμός «Σύγχρονη Πόλη» ανακοίνωσε το ψηφοδέλτιό του. Οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Σύγχρονη Πόλη» είναι ............

Α) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΑΓΓΕΛΗΚΑΛΛΙΡΡΟΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠ.ΕΘ.Α
3
ΓΑΡΕΦΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΘΥΜΙΟΣΟΙΚΙΑΚΑ
4
ΓΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
5
ΚΑΡΒΕΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΔιδάκτωρ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ – ΜΒΑ
6
ΚΑΡΕΤΣΟΣΓΙΩΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – τέως Αντιδήμαρχος Αιτωλικού
7
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣΛΑΜΠΡΟΣΗΛΙΑΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
8
ΤΕΓΑΣΧΡΗΣΤΟΣΣΩΤΗΡΗΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ – Γ.Γ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
9
ΦΟΥΝΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΒΕΡΕΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΧΡΗΣΤΟΣΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2
ΓΙΩΤΗΦΩΤΕΙΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΑΣΚΑΛΑ
3
ΔΡΟΣΟΣΛΑΜΠΡΟΣΒΥΡΩΝΑΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
4
ΔΡΟΣΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
5
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
6
ΚΑΤΣΙΝΑΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
7
ΚΟΚΩΡΗΣΒΑΣΙΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
8
ΚΟΛΟΒΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ
9
ΚΟΛΟΖΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος
10
ΚΟΥΜΗΣΣΠΥΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
11
ΛΑΓΟΥΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
12
ΛΑΧΑΝΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
13
ΜΑΓΓΙΝΑΣΠΕΤΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
14
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΙΕΥΣ
15
ΜΑΚΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α
16
ΜΑΡΟΥΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣεπ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
17
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
18
ΜΟΥΡΚΑΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
19
ΝΤΕΚΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
20
ΠΥΡΓΑΕΙΡΗΝΗΠΕΤΡΟΣΟΙΚΙΑΚΑ
21
ΡΙΣΒΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΗΛΙΑΣΑΘΛΗΤΡΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
22
ΣΚΟΡΔΑ-ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΣΠΥΡΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
23
ΤΣΟΜΠΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΤΡΟΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
24
ΤΡΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΓΑΤΖΟΥΔΗ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΚΑΕΥΣΤΑΘΙΟΣΟΙΚΙΑΚΑ
2
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3
ΚΑΤΩΠΟΔΗ – ΒΛΑΧΑΚΗΕΥΔΟΞΙΑΙΩΑΝΝΗΣΕΜΠΟΡΟΣ
4
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛΚΤΗΜΑΤΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ
5
ΛΙΑΠΙΚΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΗΛΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – Δημοτικός Σύμβουλος
6
ΛΥΤΡΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7
ΜΑΤΣΙΓΚΑΣΠΥΡΙΔΟΥΔΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
8
ΜΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
9
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ELT
10
ΜΥΛΩΝΑ – ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΑΓΓΕΛΙΚΗΚΩΝ/ΝΟΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
11
ΝΙΚΑΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
12
ΝΤΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
13
ΠΛΑΧΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΡΟΤΗΣ
14
ΡΟΜΠΟΛΑ – ΖΗΚΟΥΑΡΙΣΤΕΑΣΤΑΪΚΟΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
15
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΓΡΟΤΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
16
ΣΕΡΑΚΙΩΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΟΓΙΣΤΗΣ – Δημοτικός Σύμβουλος
17
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
18
ΤΣΟΥΝΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – τέως ΑΝΤΙΔ/ΡΧΟΣ
Β) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2
ΣΥΝΤΖΙΡΜΑΣΜΑΡΙΟΣΒΑΓΓΕΛΗΣΑΓΡΟΤΗΣ
3
ΤΣΟΚΑΝΤΑΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΓΕΡΑΣΙΜΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΕΛΕΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΟΙΚΙΑΚΑ
3
ΛΟΥΚΑΑΜΑΛΙΑ – ΛΑΜΠΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4
ΝΤΕΡΕΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
5
ΠΙΤΣΙΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6
ΤΖΑΝΑΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΚΑΠΡΑΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΣΩΤΗΡΙΟΣΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2
ΚΟΛΟΒΟΥΑΡΕΤΗΦΩΤΗΣΑΓΡΟΤΙΣΑ
3
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΙΕΥΣ
4
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5
ΠΑΤΟΥΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΣΤΑΘΙΟΣΑΣΦΑΛΙΣΤΡΙΑ
6
ΠΙΕΡΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΣΕΣ)ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
7
ΤΕΓΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΕΞΙΟΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2
ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΥΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣΟΙΚΙΑΚΑ
3
ΓΚΑΙΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4
ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5
ΤΣΙΚΝΙΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
6
ΤΣΩΝΗ -ΚΑΛΑΝΖΗΜΑΡΙΑΜΑΡΚΟΥΟΙΚΙΑΚΑ
Γ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΑΚΟΣ)ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2
ΞΗΡΟΣΗΛΙΑΣΧΡΗΣΤΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
3
ΞΗΡΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
4
ΧΑΒΑΛΙΝΑΣΣΠΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΘΩΜΑ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΤΣΙΔΗΜΑΠΗΝΕΛΟΠΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΡΙΑΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΕΙΡΗΝΗΣΠΥΡΙΔΩΝΟΙΚΙΑΚΑ
4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
2
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
3
ΣΤΕΛΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΣΠΥΡΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
4
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥΑΣΠΑΣΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΜΑΣΤΡΑΠΑΣΝΙΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
2
ΜΩΡΙΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΑΕΜ
3
ΤΣΙΜΕΛΑΜΑΡΙΑΖΩΗΣΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
4
ΤΣΕΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΡΕΓΚΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
7. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΜΠΟΡΟΣ
2
ΤΣΑΚΑΛΩΖΟΥΕΥΦΡΟΣΙΝΗΓΕΡΑΣΙΜΟΣΟΙΚΙΑΚΑ
8. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΡΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΚΑΤΕΛΗΕΥΦΡΟΣΥΝΗΙΩΑΝΝΗΣΟΙΚΙΑΚΑ
2
ΠΙΕΡΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΓΡΟΤΗΣ
9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΡΗΓΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΗΛΙΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
10. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΡΟΤΗΣ
2
ΜΠΛΑΧΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΡΟΤΗΣ
3
ΤΕΓΑΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΟΙΚΙΑΚΑ
4
ΤΣΑΜΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΑΝΤΡΕΑΣΑΓΡΟΤΗΣ
11. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΤΣΙΝΩΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΚΑΠΝΙΣΗΣΧΑΡΙΛΑΟΣΣΥΜΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
12. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ
13. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
ΚΟΥΡΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ τέως Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου