Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Tην Τρίτη η παρουσίαση του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων»

        
epi-epimel-aitoloakarnaniasΤο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του καθώς τους φορείς του Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.λ.π.) ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.), θέτει σε άμεση λειτουργία το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – www.promitheus.gov.gr το οποίο θα παρουσιαστεί στο Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας την Τρίτη 26 Νοεμβρίου.
Σε αυτό περιλαμβάνεται μία σύγχρονη  ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την  οποία το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα θα πραγματοποιείται τους επόμενους μήνες από το σύστημα αυτό.
Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικά καθώς η όλη επικοινωνία και διαχείριση γίνεται ηλεκτρονικά με κύρια αποτελέσματα το μικρότερο κόστος συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τους υποψηφίους. Ειδικότερα, καθώς θα γίνεται ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς και τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά θα αναζητώνται αυτεπάγγελτα, το σύστημα εξασφαλίζει ευρύτερη δυνατότητα συμμετοχής λόγω της μείωσης αυτής του κόστους αλλά και απόλυτη νομική διασφάλιση και διαφάνεια.
Στην πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνεται και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), το οποίο προσφέρει σε κάθε πολίτη, ελεγκτή, επιχειρηματία, πληροφορίες για :
α. Το πρωτογενές αίτημα δηλαδή ποιο (πρόσωπο) ζητά να αγοραστεί και τι (πριν προκηρυχθεί)
β. Την διακήρυξη δηλαδή με ποιες προδιαγραφές και όρους και
γ. Τη σύμβαση δηλαδή σε ποιον κατακυρώθηκε και έναντι ποιου τιμήματος.
Το Μητρώο επιτυγχάνει την πλήρη αποτύπωση των προγραμματιζόμενων συμβάσεων του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ (Δήμων και Περιφερειών). Πεδίο εφαρμογής του είναι όλο το φάσμα των δημοσίων συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων άνω των €1000, σε όλα τα στάδια (από το αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής έως και την εντολή πληρωμής) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.
Για την προώθηση του συστήματος και των πλεονεκτημάτων του το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνει σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας την Πρώτη Παρουσίαση του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» στις 26 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, που θα λάβει χώρα στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου επί της οδού Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο (1ος όροφος). Την παρουσίαση θα προλογίσει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου