Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ : ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΣΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20.000 ΕΥΡΩ

 
Χωρίς προσωρινή σύνταξη μένουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ - ακόμη και από οφειλές εισφορών για αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης - ή δεν προσκομίζουν, εντός τριμήνου από την...
υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το διπλό “απαγορευτικό” εξέδωσε ο ΟΑΕΕ υπογραμμίζοντας ότι η υποχρέωση χορήγησης προσωρινής σύνταξης (στο 90% της κατώτατης) εντός 45 ημερών αν ο ασφαλισμένος έχει όλα τα χρόνια στον ΟΑΕΕ ή εντός 75 ημερών αν έχει διαδοχική ασφάλιση, δεν ισχύει αν, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, υπάρχει οφειλή “συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από αναγνώριση χρόνων”. Ενδεχόμενη καταβολή μέρους της οφειλής, μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, έτσι ώστε αυτή να περιοριστεί σε ποσό ίσο ή μικρότερο του παραπάνω ορίου, δεν οδηγεί σε απονομή προσωρινής σύνταξης και μόνο με την πλήρη εξόφληση των εισφορών από αναγνώριση – ακόμη και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης – θα είναι δυνατή η απονομή της προσωρινής.
Ο ΟΑΕΕ δεν θα δίδει, τέλος, προσωρινή σύνταξη και όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των 3μηνών ή δεν έχει διακοπεί η απασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος (η υποχρέωση αυτή ισχύει για κάθε συνταξιοδοτικό αίτημα, προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης). Να σημειωθεί, τέλος, ότι από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους διακόπτεται η εξυπηρέτηση από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ καθώς και των μελών οικογενείας τους για παροχές ασθενείας. Οι συνταξιούχοι θα πρέπει, για το λόγο αυτό, να ζητήσουν από τον ΟΑΕΕ βιβλιάρια ασθενείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου