Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Επισημάνσεις οικονομολόγων στο σ/ν «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις»

        
epi-eforia-teleutea-mera-2014bΤην αντίθεσή του σε πολλές διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις» αλλά και διατάξεις προς την θετική κατεύθυνση εκφράζει το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ,με επιστολή που έστειλε στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη ο πρόεδρός του Γεώργιος Κουτρουμάνης, μετά από απόφαση της Τοπικής  Διοίκησης στις 29/10/2014.
Συγκεκριμένα :
1.      Θεωρεί  λάθος την κατάργηση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (ΠΔ1123/1980) καθ’ ότι το σχέδιο αυτό με τις όποιες αδυναμίες του έχει συμβάλει στη λογιστική τυποποίηση  στη χώρα μας και σταδιακά με τις ερμηνείες που έχουν δοθεί από την Διοίκηση έχει διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο με ξεκάθαρους και συγκεκριμένους κανόνες μέσα στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις,οι λογιστές και οι ελεγκτικοί φορείς του Δημοσίου. Όλες οι φορολογικές δηλώσεις και τα σχετικά έντυπα του Υπουργείου Οικονομικών έχουν δομηθεί πάνω στους λογαριασμούς  και στις αρχές και κανόνες που ορίζονται από το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο.
2.      Με την κατάργηση του ΠΔ 1123/1980 και την αντικατάστασή του με ένα νέο νόμο ο οποίος θα ισχύσει άμεσα από 1-1-2015, ο επιχειρηματικός κόσμος και οι λογιστές θα βρεθούν μπροστά σε ένα ασαφές λογιστικό περιβάλλον, θα απαιτηθεί η έκδοση σωρείας ερμηνευτικών οδηγιών και θα δυσκολευτεί σε μεγάλο βαθμό το έργο των λογιστών, όπως συνέβη και  με τις πρόσφατες ριζικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος , στο ΚΦΑΣ και στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας.
3.      Για την λογιστική υποστήριξη των νέων λογιστικών προτύπων θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα τυποποιημένα λογισμικά προγράμματα με νέα πολύπλοκα λογισμικά προγράμματα αυξημένων δυνατοτήτων τύπου E.R.P, γεγονός που σημαίνει αυξημένο κόστος για τις επιχειρήσεις και αύξηση του χρόνου απασχόλησης για τους λογιστές.
4.      Με την ολοσχερή κατάργηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012) που μόλις πρόσφατα θεσμοθετήθηκε, παραβιάζεται η αρχή της σταθερότητας του φορολογικού συστήματος και αποτελεί αντικίνητρο για νέες επενδύσεις στην χώρα μας .
5.      Στα θετικά σημεία του νομοσχεδίου επισημαίνονται, η συνέχιση με τον υφιστάμενο τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων των μικρών ατομικών επιχειρήσεων ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών με κύκλο εργασιών μέχρι 1.500.000 €,η κατάργηση της αναπροσαρμογής των ακινήτων βάση του Ν.2065/1992 και η  εισαγωγή επι μέρους νέων κανόνων που εκσυγχρονίζουν το λογιστικό μας  σύστημα όπως οι νέοι κανόνες για την χρηματοδοτική μίσθωση των ακινήτων και η δυνατότητα αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας. Ωστόσο, εφιστάται η προσοχή σε νέους κανόνες των Δ.Π.Χ.Α που εισάγονται με το υπο διαβούλευση σχέδιο νόμου και που ενέχουν στοιχεία υποκειμενισμού, όπως η αποτίμηση στην εύλογη αξία. Εάν αυτοί οι νέοι κανόνες δεν εφαρμοστούν σωστά από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και δεν θεσπιστούν καθορισμένοι κανόνες από την Ελληνική Πολιτεία, ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε ωραιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με ανακριβή περιεχόμενο με τις όποιες δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας μας.
Τέλος το Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι σύμφωνο με τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου λογιστικού συστήματος, όπου χρειάζεται να γίνει. Προτείνει δε οι  όποιες τροποποιήσεις κριθούν απαραίτητες  να γίνουν στο υφιστάμενο λογιστικό σύστημα με κεντρικό κορμό το Ε.Γ.Λ.Σ που έχει πια εμπεδωθεί από τους επαγγελματίες λογιστές. Μόνο έτσι θα οδηγηθούμε ομαλά σε ένα σύγχρονο, εφαρμόσιμο,αποδεκτό και χωρίς στρεβλώσεις λογιστικό σύστημα.   
 
Από την Τοπική Διοίκηση του 10ου Περιφερειακού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου