Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ...

Αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τον  ΟΑΕΕ με στόχο τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του Οργανισμού και την ενίσχυση των εσόδων του
Συγκεκριμένα  προβλέπεται η θέσπιση μηνιαίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και όχι ανά δίμηνο όπως ισχύει σήμερα.  Αν δεν καταβληθούν οι εισφορές  από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.....

Στο νομοσχέδιο δεν «πέρασε» τελικά η ένταξη στον ΟΑΕΕ των νέων ασφαλισμένων σε περιοχές με λιγότερους από 2.000 κατοίκους εφόσον ασκούν δραστηριότητα η οποία υπάγεται στον Οργανισμό, εξαιτίας των αντιδράσεων βουλευτών της περιφέρειας.

Προβλέπεται ωστόσο ως μια γενική διατύπωση ότι πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Σ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε.  επανεξετάζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσής τους.

Επίσης, στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται όσοι ασκούν σχετική με τη δραστηριότητα ασφάλισης στον φορέα, αλλά δεν υποχρεούνται να ασφαλίζονται σε αυτόν λόγω της περιστασιακής και για μικρό χρονικό διάστημα ασφάλισης στο ΙΚΑ.  Δηλαδή , σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο δε θα έχουν  δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Σ.Α.Μ. υπολείπεται των εικοσιπέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα. Στο εξής, αυτή η κατηγορία θα μπορεί να εξαιρεθεί από τον ΟΑΕΕ μόνο εάν έχει πλήρη χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ.

Οι  ορκωτοί ελεγκτές– λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟ.Ε.Λ.) υπάγονται από τη 01.07.2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Εξαιρούνται όσοι έχουν την 01.07.2014 εικοσιπέντε (25) έτη ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Σ.Α.Μ.. Με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Σ.Α.Μ. και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
Πηγή : protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου