Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις

 
Είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης
 
 
Picture 0 for Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις
Στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2014 έως 28/2/2015, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2013), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του Ι.Κ.Α  εδώ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου