Στη συνέχεια ο συνταξιούχος μπορεί να εκτυπώσει τη βεβαίωσή του.
Όσοι συνταξιούχοι δεν επιθυμούν να εκτυπώσουν την βεβαίωσή τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν μέσω των ανταποκριτών του ΟΓΑ σε όλη την Ελλάδα.