Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Την Δευτέρα η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του δήμου Αγρινίου

        
po-dimotiko-12-11-14fΔυο συνεδριάσεις, μια ειδική και μία τακτική του Δημοτικού Συμβουλιου Αγρινίου θα πραγματοποθηθουν την ερχόμεννη Δευτάρα  στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο.
Καταρχήν στις 7  μ.μ. το Σώμα θα συνεδριάσει για τη  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών οικονομικού έτους 2015 του Δήμου  Αγρινίου. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015 του Δήμου Αγρινίου. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 
Επίσης, τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  θα πραγματοποιηθεί την ίδια μερα στις 8 μ.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1. Αποδοχή χρηματοδότησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2014. 
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου). 
 
2. Κατανομή Δ΄ δόσης 2014 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών  δαπανών σχολείων και κάλυψη δαπάνης Σχολικών Τροχονόμων Β΄ εξαμήνου 
2014.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης). 

3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση  και βελτίωση υδροληψίας υπάρχοντος κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης Δήμων 
Αρακύνθου, Μακρυνείας και Αγγελοκάστρου».   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος). 

4. Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση  των συνεπειών, λόγω πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Αγρινίου (σχετ. η υπ’
αριθμ. 4/2014 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής). 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής). 
5. Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση  των συνεπειών, λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο Δήμο Αγρινίου (σχετ. η υπ’ 
αριθμ. 5/2014 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής). 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής). 
6. Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων στο Δήμο Αγρινίου 
(σχετ. η υπ’ αριθμ. 6/2014 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής). 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής). 
7. Επί μείωσης ενοικίου σε μισθωμένο κατάστημα στην Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου  Αγρινίου.   (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 
8. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με  κτηματολ. αριθμό 041021, στο Ο.Τ. 998 Επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου, επί  αιτήσεως Ζήση Βασιλείου.  (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης). 
9. Χορήγηση αδειών παραγωγών για λαϊκές αγορές Δήμου Αγρινίου.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 
10. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 80Β (σχετ. η υπ’ αριθμ. 77/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 
11. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 240 (σχετ. η υπ’ αριθμ.  78/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 
12. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. Γ1288 (σχετ. η υπ’ αριθμ.  79/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 
13. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της 140/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 5 του Τ.Δ. Καινουρίου του 
Δήμου Αγρινίου» (σχετ. η υπ’ αριθμ. 80/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής). 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 
 
14. Περί αποχαρακτηρισμού ή αποζημίωσης χώρου δεσμευμένου ως χώρου σχολείου  στο Ο.Τ. 198 του ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου
Αγρινίου (σχετ. η υπ’ αριθμ. 81/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 
 
15. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 290/2005 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί  «Σύμβασης εξώδικου συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στις
περιοχές επεκτάσεων του σχεδίου πόλης Αγρινίου με το Ν. 1337/1983» (σχετ. η υπ’  αριθμ. 82/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 
 
16. Τοποθέτηση ταΐστρας για σίτιση αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγρινίου (σχετ. η υπ’ αριθμ. 83/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).   Για το θέμα 16 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος  συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010). 

17. Επί αιτήσεων πολιτών και φορέων για διάφορα θέματα (σχετ. η υπ’ αριθμ.  89/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).  Για το θέμα 17 οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος και  Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γαμβρούλης Θεμιστοκλής συμμετέχουν έχοντας  δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010). 

18. Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχετ. η υπ’ αριθμ. 90/2014 απόφαση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 
. Για το θέμα 18 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος και της  Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Παπούτσης Βασίλειος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα  ψήφου. (άρθρα 80 & 81 του Ν. 3852/2010). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου