Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Ραγδαίες εξελίξεις στον δήμο Αγρινίου: Εκτός αντιδημάρχων ο Νίκος Καζαντζής-αντιδήμαρχος η Όλγα Σαλακίδου

epi-dimarxeio-agriniouΜια πολύ μεγάλη έκπληξη υπάρχει στις αλλαγές του σχήματος των αντιδημάρχων, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου που δημοσιεύτηκε σήμερα στην «Διαύγεια».Η μεγάλη αλλαγή ακούει στο όνομα του μέχρι πρότινος πρώτου τη τάξει αντιδημάρχου Νίκου Καζαντζή ο οποίος δεν συνεχίζει στο κορυφαίο σχήμα διοίκησης του δήμου. Οι αρμοδιότητες του διαχέονται σε άλλους αντιδημάρχους και πρώτος τη τάξει αντιδήμαρχος (αναπληρωτής δημάρχου) αναλαμβάνει ο κ. Νίκος Γκρίζης.
Οι αλλαγές αυτές είναι σαφώς αιφνιδιαστικές και προς το παρόν δεν υπάρχει, πέρα από κάποιες φήμες σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις των δύο ανδρών, μια πιο σαφής ενημέρωση για την αντικατάσταση του κ. Καζαντζή και τους λόγους που οδήγησαν τον δήμαρχο στην απόφαση αυτή. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται ως μια κίνηση ρίσκου αλλά και πυγμής από την πλευρά του δημάρχου και αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση του απομακρυνθέντα αντιδημάρχου.
Να σημειωθεί πως αντιδήμαρχος ορίζεται η κ. Ολγα Σαλακίδου – Πιστιώλη , στην οποία δεν θα παρέχεται αντιμισθία, όπως και στον κ. Μελιάδη.

Η απόφαση:
ΘΕΜΑ: «Ορισμός και αρμοδιότητες Αντιδημάρχων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.318
Ορίζουμε Αντιδημάρχους του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ από δημοσιεύσεως της παρούσης , με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζουμε σε αυτούς τους τομείς ευθύνης, ως εξής:
1. Γκρίζης Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  2
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Προγραμματισμού & Ανάπτυξης καθώς και Αποτελεσματικότητας , Ποιότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Δ)Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
2. Γκούντας Χρήστος του Παναγιώτη
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Καλαντζής Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
4. Μελιάδης Γεώργιος του Χριστοφόρου
Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης ΤοπικήςΟικονομικής Ανάπτυξης.
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης , του Τμήματος Βιβλιοθηκών και Αρχείων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και τα θέματα Νέας Γενιάς .
5. Παπαγεωργίου Μαρία, συζ. Ιωάννη
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
6. Καλαμπαλίκης Ανδρέας του Σωτηρίου
Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Δ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Γρίβας Ευθύμιος του Σπυρίδωνα
Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων καθώς και του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
8. Πιστιώλη -Σαλακίδου Όλγα συζ. Νικολάου
Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Οι Αντιδήμαρχοι Μελιάδης Γεώργιος του Χριστοφόρου και Πιστιώλη – Σαλακίδου Όλγα συζ. Νικολάου δεν δικαιούνται αντιμισθίας.
Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010).
Για λόγους ενιαίας άσκησης της Δημοτικής Πολιτικής οι Αντιδήμαρχοι για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους θα συνεργάζονται με το Δήμαρχο, που έχει τη γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δημοτικής αρχής.
Οι Αντιδήμαρχοι έχουν τη διοικητική ευθύνη των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωσή του θα γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν.3463/2006, ως εξής:
Ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Γκρίζης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, και σε περίπτωση απουσίας του η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.
Υπεύθυνη για την τέλεση πολιτικών γάμων ορίζεται η Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Μαρία σύζ. Ιωάννη και σε περίπτωση απουσίας, η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή από της δημοσίευσή της μία φορά σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου